12 September, 2010

Pertandingan Lukisan

Satu pertandingan lukisan telah diadakan di Muzium Negeri Losong 31  Julai hingga 2 Ogos 2010 yang lalu. Ramai yang mengambil bahagian dalam  pertandingan tersebut. Tujuan ia diadakan ialah untuk menarik  pengunjung-pengunjung dan pelancong-pelancong memeriahkan pameran ini  selain melawat muzium.

Antara peserta-peserta yang mengambil bahagin.